BADEN - SLAVNOST RŮŽÍ

CÍSAŘSKÉ REZIDENCE LAXENBURG A SCHÖNBRUNN


Nechte se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na "Slavnosti růží" v Badenu. Čeká Vás prohlídka a plavba v zatopeném sádrovcovém dole. Navštívíte největší palácový komplex Evropy, zámek Schönbrunn a romantický hrad Laxenburg. :-)


Termín zájezdu:

01. 06. - 02. 06. 2019

Cena: 2 390,-

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním klimatizovaným busem
  • 1x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani formou bufetu
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 440 Kč
  • komplexní pojištění včetně storna zájezdu 70 Kč

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny - 5%

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .