Broumovsko

polské Soví hory a Swidnica

Poznávací zájezd do chráněné krajinné oblasti Broumovsko je turistickou lahůdkou zasazenou do krásné přírody. 

Nové Město nad Metují - Broumov - Šonov - Adršpach - Soví hory - Walim - Ksiaź - Swidnica - Klodzko - Zloty Stok - Náchod - Babiččino údolí - Kuks - Dvůr Králové n. Labem

Termín zájezdu: 04. 08. - 10. 08. 2019

Cena: 7. 690,-


Cena zahrnuje: 

 • dopravu klim. busem
 • 6x ubytování v hotelu*** v Broumově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi
 • rekreační poplatek
 • pojištění léčebných výloh do Polska
 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz