Český Krumlov a Salcburk

Pobyt v Českém Krumlově

Třídenní zájezd do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - krásy historických památek Českého Krumlova a architektonické krásy centra Salcburku. 

Termín zájezdu: 

27. 09. - 29. 09. 

Cena: 3 690,- 


Cena zahrnuje:

  • dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani (snídaně formou bufetu)
  • pojištění léčebných výloh při výletu do Rakouska
  • průvodce

Cena nezahrnuje:

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

  • 1lůžk. pokoj 500 Kč
  • pojištění storna zájezdu 45 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .