KITTENBERSKÉ A TULLNSKÉ ZAHRADY

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY RAKOUSKA

Zájezd Vás zavede do Dolního Rakouska, kde prožijete voňavý víkend v nejkrásnějších zahradách Rakouska. Pro inspiraci si zajedete do Kittenberských a Tullnských zahrad, a to v době květu růží, navštívíte renesanční zámek Rosenburg, klášter Klosterneuburg a Heldenberg s památníkem polnímu maršálu Radetzkemu a muzeem veteránů.

Termín zájezdu

08. 06. - 09. 06. 2019

Cena: 2 290,-

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním klimatizovaným busem
  • 1x ubytování v hotelu - 2lůžkovým pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani formou bufetu
  • průvodce


Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"


Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 500 Kč
  • 1x večeře formou vydatného bufetu 290 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč 


Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny - 5%

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .