Krásy Švýcarska a alpských velikánů

Nabídka pestrého programu pro obdivovatele této země.  V průběhu zájezdu navštívíte turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp - Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. 


Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, Dalibora Vojvodová
Ženevské jezero - Montreux - Chillon - Yvoire - Ženeva - Chamonix - Mont Blanc - kanton Wallis - Zermatt - Matterhorn - Gornergratt - Aletsch - Jungfrauregion - Fiescheralp - Egishorn - Grimselpass - Luzern

Termín zájezdu: 

01. 07. - 07. 07. a 22. 07. - 29. 07. 2019

Cena: 9 390,-


Cena zahrnuje: 

  • dopravu lux. klim. busem
  • jízdné Täsch - Zermatt a zpět
  • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy)
  • 4x snídani - z toho 3x formou bufetu
  • průvodce

Cena nezahrnuje:

  • vstupné, lanovky
  • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

  • 1lůžk. pokoj 1 690 Kč
  • 3x večeře 1 790 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .