Madrid a perly nové Kastilie

S VÝLETY DO TOLEDA, KLÁŠTER EL ESCORIAL A ALCALÁ DE HENARES


Madrid, pulzující metropole, v níž se elegantní architektura potkává se španělským temperamentem a veselím. Město fantastických muzeí a galerií, půvabných náměstí i širokých a honosných bulvárů. Podívat se také můžete do Toleda, které je jedinečným svědkem minulosti, městem tří kultur, tří světů, do kláštera El Escorial, jehož monumentalita  bere dech a do Alcalá de Henares, starobylého centra vzdělanosti.  

Termín zájezdu: 

22. 05. - 26. 05. 

Cena: 14 290,-


Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha - Madrid - Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
 • transfer z/na hotel
 • 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 4x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

Fakultativní příplatek:

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • výlet vlakem do Toleda 800 Kč
 • výlety do kláštera El Escorial a do Alcalá de Henares stačí uvést na místě, výlety jsou realizovány místní železniční dopravou
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 23 kg 1350 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč


Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .