Norsko - letecky

Zlatá cesta severu a srdce norských fjordů 

Poznávací zájezd do nejkrásnější severské země - nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy. Navštívíte střední část země, která se může pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi.
Zájezd provází Lukáš Zedníček, Milena Škorpilová
Iddefjord - Oslo - Gjovik - Lillehammer - údolí Gudbrandsdalen - Dombas - soutěska Romsdalen - stěna Trollů - cesta Trollů - Orlí stezka - Geirangerfjord - Dalsnibba - Jostedalsbreen - Brigsdalsbreen - Sognefjord - vodopády Tvindefoss - Voss - Bergen - vyhlídka Fløyen - Geilo - Holmenkollen

Termín zájezdu: 17. 08. - 23. 08. 2019

Cena: 22 990,-

 • Cena zahrnuje: 
 • leteckou přepravu Praha - Oslo - Praha vč. letištních tax
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem v Norsku
 • vnitrostátní trajekty
 • 5x ubytování v hostelu
 • 1x ubytování v chatkách
 • 5x snídani převážně bufetovou formou
 • průvodce 

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

 • 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2300 Kč/os.
 • 4x večeře 2300 Kč (min.10 osob)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .  

Norsko - autobusem

Zlatá cesta severu a srdce norských fjordů

Poznávací zájezd do nejkrásnější severské země - nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy. Navštívíte střední část země, která se může pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi.
Zájezd provází Lukáš Zedníček, Milena Škorpilová
Iddefjord - Oslo - Gjovik - Lillehammer - údolí Gudbrandsdalen - Dombas - soutěska Romsdalen - stěna Trollů - cesta Trollů - Orlí stezka - Geirangerfjord - Dalsnibba - Jostedalsbreen - Brigsdalsbreen - Sognefjord - vodopády Tvindefoss - Voss - Bergen - vyhlídka Fløyen - Geilo - Holmenkollen

Termín zájezdu: 16.08. - 24. 08. 2019

Cena: 15 790,-


Cena zahrnuje: 

 • dopravu lux. klim. busem
 • trajekty do Skandinávie a zpět
 • vnitrostátní trajekty
 • 5x ubytování v hostelu
 • 1x ubytování v chatkách
 • 5x snídani převážně bufetovou formou
 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

 • 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2300 Kč/os.
 • 5x večeře 2900 Kč (min.10 osob)
 • 4lůžk.kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os.
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .