OSVĚTIM, KRAKOV A WIELICZKA

Dvoudenní zájezd do polské Osvětimi s návštěvou rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkena. S místním průvodcem, si prohlédnete autentická místa bývalého koncentračního tábora a odpoledne na Vás čeká unikátní světoznámý Solný důl Wieliczka. Druhý den strávíte v Krakově, v jednom z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle s královským zámkem Wawel. 

Termín zájezdu:

25. 5. - 26. 5. 2019

Cena: 2 290,-


Cena zahrnuje:

 • dopravu lux. klim. busem
 • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 1x snídani formou bufetu
 • místní průvodce v Osvětimi
 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

 • 1lůžk. pokoj 400 Kč
 • 1x večeře 300 Kč
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
 • Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .