Francie

Provence - vůně levandule

Středověká městečka a antické památky

Navštivte Provence, právě na konci června a začátkem července je modrofialová, protože kvete levandule :-) . Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Provance si zamilujete!

 Orange - Arles - St. Rémy-de-Provence - Les Baux de-Provence - Avignon - Pont du Gard - Nîmes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Les Stes-Maries-de-la Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille

Termín zájezdu:

01. 07. - 07. 07. 

Cena: 9 990,-

Cena zahrnuje:

  • dopravu lux. klim. busem
  • 4x ubytování v hotelu**/*** (dle vašeho výběru) v Nimes - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani formou bufetu
  • průvodce

Cena nezahrnuje:

  • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

  • 1lůžk. pokoj v hotelu** 2700 Kč
  • 1lůžk. pokoj v hotelu*** 3300 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Více naleznete také zde 

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .