RAKOUSKO - PO SOLNÝCH STEZKÁCH

GMUNDEN, SALCBURK, BAD AUSSEE

SALCBURSKÁ KARTA A HORSKÉ SOLNÉ LÁZNĚ NARZISSENBAD


Sůl odpradávna přinášela vyvoleným nesmírnou moc a bohatství. Její blahodárné a léčebné působení na lidský organizmus zase zabránilo vymření mocného rodu Habsburků. To vše a ještě mnohem více se dozvíte během programu, který Vás povede po solných stezkách Solnou komorou. Poznávání významných center Solné komory bude završeno relaxací v horských solných lázních v Bad Aussee. 

Termín zájezdu:

17. 05. - 19. 05. 2019

Cena: 5 600

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • pobytovou taxu
 • 2x bufetovou snídani
 • celodenní Salcburskou kartu
 • vjezd do Salcburku
 • průvodce
 • 1denní Salcburská karta (zahrnuta v ceně)  Vám zajistí vstup zdarma do všech salcburských památek a muzeí, možnost využívání městské dopravy, plavby na řece Salzach, lanové dráhy k pevnosti Hohensalzburg a mnoho dalších zajímavých možností.


Cena nezahrnuje

 • vstupné (mimo Salcburk)
 • lanovky
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"


Fakultativní příplatek

 • 2x večeře o 3 chodech 800 Kč
 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .