SASKÉ ŠVÝCARSKO, DRÁŽDANY A MÍŠEŇ

METROPOLE NA LABI, PŘÍRODNÍ SCENÉRIE

PLAVBA KOLESOVÝM PARNÍKEM DO DRÁŽĎANPříjemný krátký program, nabízí množství nezapomenutelných dojmů a zážitků z úchvatných přírodních scenérií Saského Švýcarska. Poplujete lodí starodávným kolesovým parníkem po Labi, navštívíte umělecké sbírky celosvětového významu v Drážďanech, Porcelánovou manufakturu a muzeum v Míšni. Vzpomínky na dětství ve Vás vyvolá pohádkový zámek Moritzburg nebo Muzeum Karla Maye v Redebeulu, jehož dobrodružné knihy jste v mládí nadšeně četli.  

Termín zájezdu

21. 06. - 23. 06. 2019

Cena: 4 150,-

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
  • 2x bufetovou snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, plavby, fakult. služby
  • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk.pokoj 1400 Kč
  • 2x večeře formou bufetu 730 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč

Více naleznete také zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .