Verona - opera Tosca

BENÁTKY, PADOVA, VICENZA
VÝLET KE BŘEHŮM JEZERA GARDA - SIRMNIONE

Nádherný kraj Itálie s neuvěřitelnými kontrasty, charakterizující její krásu Dolomit, největšího italského jezera Lago di Garda a okázalou architekturou starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Tosca v antické aréně pod širým nebem.


Termín zájezdu: 

07. 08. - 11. 08. 

Cena: 5 990,-


Cena zahrnuje:

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakult. služby
 • plavby lodí - Benátky (cca 25 €)
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje" 

Fakultativní příplatek:

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • 2x večeře 990 Kč
 • vstupenka na představení Tosca 850 Kč
 • kaple Scrovegni 380 Kč
 • pro zájemce o prohlídku Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .