Západní Čechy

Podzimní romantika

Hrad Loket - přírodní rezervace SOOS - Nový Drahov - Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou - Lázně Kynžvart - Cheb - Františkovy Lázně - Karlovy Vary 

Karlovy Vary - Mariánské lázně - Františkovy lázně, to jsou místa, která se pyšní největším výskytem minerálních a termálních pramenů a unikátními památkami.

Termín zájezdu: 

13. 09. - 16. 09.

Cena: 4 890,-


Cena zahrnuje:

  • dopravu lux. klim. busem
  • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 3x polopenzi
  • vstup do bazénu
  • průvodce

Cena nezahrnuje:

  • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • 1lůž. pokoj 1050 Kč
  • pojištění storna zájezdu 45 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz .